Chùa Liễu Quán

1425 Clayton Road – San Jose, CA 95127 Tel: 1-408-272-5765

Chúc Mừng Năm Mới Xuân BÍNH THÂN - 2016

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Download PDF Files
LA THU LIEU QUAN
LỊCH SINH HOẠT 2016
SỚ CẦU NGUYỆN AN LÀNH
SỚ CẦU SIÊU ĐỘ HIỆP KỴ

Chùa Tâm Từ
610 Fisher Ave,
Morgan Hill, CA 95037

From San Jose
Take US-101 S toward Los Angeles
Take the Tennant Ave exit
Turn right onto Tennant Ave
Turn left onto Butterfield Blvd
Take the 1st left onto Fisher Ave
Destination will be on the right

From Gilroy
Take US-101 N toward San Jose
Take the Tennant Ave exit
Turn left onto Tennant Ave
Turn left onto Butterfield Blvd
Take the 1st left onto Fisher Ave
Destination will be on the right

Kính bạch chư Tôn Đức và quí vị Phật tử,

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán xin chấp tay cảm niệm tất cả những tấm lòng của quý Phật tử xa gần đã cùng về với mái Chùa Liễu Quán, cùng chung tu học, cùng chung xây đắp ngôi Đạo tràng từng bước vững chắc. Nhờ vậy mà trung tâm đã thực hiện một vài Phật sự khiêm tốn để đáp ứng được nhu cầu tâm linh, phụng sự xã hội.
Trước thềm năm mới Bính Thân - 2016, Trung tâm xin cầu nguyện Phật Tổ gia hộ Chư Tôn Đức gần xa Phước Trí Nhị Nghiêm. Kính cầu nguyện quý Phật tử cùng đồng hương một Mùa Xuân tràng đầy Hỷ lạc, mọi việc hanh thông, gia đình bình an trong tình thương của Chư Phật và Bồ Tát.
Nhân dịp đầu năm mới, xin kính mời chư vị về Chùa Lễ Phật, xin lộc đầu năm và tham dự các khóa lễ cầu nguyện theo chương trình.

CHƯƠNG TRÌNH TẾT BÍNH THÂN - 2016
Thứ tư - thứ Sáu ngày 27-29/01: Tụng Kinh Địa Tạng                                     lúc 07:30 pm
Thứ Bảy ngày 30/01: Lễ Hiệp Kỵ Chư vị Hương Linh 10:30 am
Thứ Năm - Thứ Bảy ngày 4-6/02: Tụng Kinh Thủy Sám 07:30 pm
Chủ Nhật ngày 7/2: Lễ Sám Hối – Cúng Thí Thực 03:00 pm
Lễ Đón Giao Thừa 11:30 pm
Mồng 1 Tết đến mồng 3 Tết: Cúng Phật -Trang Kinh Cầu nguyện An Lành 11:00 am
Tụng Quán Âm Phổ Môn Kinh 07:30 pm
Thứ Bảy ngày 20/02: Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư I 09:30 am
Chủ Nhật ngày 21/02: Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư II 09:30 am
Thứ Hai 22/02 nhằm ngày Rằm : Lễ Sám hối & Rằm tháng Giêng 07:30 pm
Trung Tâm Liễu Quán trân trọng thông báo và kính mời quý vị về tham dự những chương trình trên. Một lần nữa, xin cảm niệm tất cả tấm lòng hộ đạo của chư vị Phật tử xa gần. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và thân quyến một năm mới Bính Thân luôn được sức khỏe, mọi công việc được hanh thông, và gia đình luôn được an lành hạnh phúc.


Trân trọng,

Samôn Thích Pháp Chơn
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán