Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán
Lieu Quan Buddhist Cultural Center

1425 Clayton Road, San Jose, CA 95127
Tel: 408.272.5765

 

Chùa Tâm Từ
Metta Tâm Từ Buddhist Center

610 Fisher Ave, Morgan Hill, CA 95037